Janine Tugonon: Bakit Nasa New York City

Ang swerti niya. Kaunti lang ang makakapag trabaho ng Fashion sa ibang bansa. Ang galing, natural beauty niya ang ginagamit sa modeling. Bihira lang tayo makakakita na natural beauty ang ginagamit sa fashion. Ang iba ay napaka kapal ng make-up. Si Janine, kahit walang make-up, pwedi na.

Read More