Janine Tugonon: Bakit Nasa New York City

  • Ang swerti niya. Kaunti lang ang makakapag trabaho ng Fashion sa ibang bansa.
  • Ang galing, natural beauty niya ang ginagamit sa modeling. Bihira lang tayo makakakita na natural beauty ang ginagamit sa fashion. Ang iba ay napaka kapal ng make-up. Si Janine, kahit walang make-up, pwedi na.

323 total views, 2 views today

Comments Here Now...